TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày 09/12/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Nghị quyết số 83/2016/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, có tổng số 55 công trình, dự án trên địa bàn có sử dụng đất trồng lúa được chuyển sang các loại đất khác với tổng số 82,29 ha (trong đó, ở thành phố Sóc Trăng có 11 dự án, huyện Mỹ Xuyên có 04 dự án, huyện Châu Thành có 10 dự án, huyện Mỹ Tú có 06 dự án, huyện Kế Sách có 07 dự án, huyện Thạnh Trị có 04 dự án, huyện Trần Đề có 03 dự án và thị xã Ngã Năm có 08 dự án).

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục gồm 184 công trình, dự án đầu tư cần thu hồi đất với tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 470.055,6 triệu đồng, tổng diện tích đất thu hồi là 345,10 ha. Trong đó, huyện Cù Lao Dung có 23 dự án, thành phố Sóc Trăng có 46 dự án, huyện Mỹ Xuyên có 16 dự án, huyện Châu Thành có 19 dự án, huyện Mỹ Tú có 08 dự án, huyện Kế Sách có 31 dự án, huyện Thạnh Trị có 04 dự án, huyện Trần Đề có 13 dự án, thị xã Ngã Năm có 09 dự án, thị xã Vĩnh Châu có 09 dự án và huyện Long Phú có 12 dự án).

Nghị quyết của HĐND tỉnh sẽ là cơ sở pháp lý để thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/12/2016/.

Kim Thanh

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ 22/12/2016
Tỉnh Sóc Trăng thực hiện phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 13/12/2016
Sóc Trăng ban hành quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước 13/12/2016
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú 21/11/2016
Tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh một số nội dung trong Đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sóc Trăng 07/11/2016
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung đến năm 2030 27/10/2016
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 27/10/2016
Tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định sửa đổi, bổ sung đối với phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 17/10/2016
Tiến hành đấu giá quyền quản lý, khai thác Cảng Sóc Trăng 17/10/2016
Tỉnh Sóc Trăng ban hành Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 19/09/2016
Trang 1/2

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4371464
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa