TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Định hướng phát triển thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2020

Với mục tiêu đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của tỉnh, mua sắm trực tuyến trở thành hình thức mua hàng phổ biến của người tiêu dùng trong tỉnh, đặc biệt là đối với thanh niên và sinh viên; vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2020 (số 44/KH-UBND ngày 14/4/2017).

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Sóc Trăng sẽ có 100% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh và 100% doanh nghiệp xuất khẩu có website riêng để quảng bá thương hiệu; 100% cán bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế và doanh nghiệp được tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn và chuyên sâu về thương mại điện tử; 80% hệ thống siêu thị, trung tâm mua sắm hiện đại chấp nhận thẻ thanh toán POS và cho phép người tiêu dùng không dùng tiền mặt khi mua hàng; 60% đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông chấp nhận thanh toán chi phí dịch vụ qua phương tiện điện tử và 30% doanh nghiệp hiện diện trên Internet quảng bá thương hiệu, sản phẩm của tỉnh.

Để Kế hoạch đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ triển khai thực hiện 4 nội dung chính là: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về thương mại điện tử; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Phát triển sản phẩm thương mại điện tử và Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động phát triên thương mại điện tử.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch được giao cho Sở Công Thương là đầu mối chủ trì, phối hợp các Sở ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, nội dung chi tiết để triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2017 - 2020./.

Kim Thanh


Các tin liên quan Ngày đăng
Kế hoạch thực hiện việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có hiệu quả vào sản xuất và đời sống 29/12/2016
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 23/12/2016
Sóc Trăng tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ 22/12/2016
Tỉnh Sóc Trăng thực hiện phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 13/12/2016
Sóc Trăng ban hành quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước 13/12/2016
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú 21/11/2016
Tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh một số nội dung trong Đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sóc Trăng 07/11/2016
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung đến năm 2030 27/10/2016
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 27/10/2016
Tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định sửa đổi, bổ sung đối với phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 17/10/2016

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4581298
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa