TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Tỉnh Sóc Trăng ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, Quyết định quy định chính sách hỗ trợ hộ chăn nuôi về phối giống nhân tạo đối với heo, trâu, bò; hỗ trợ mua heo, trâu, bò đực giống, gà, vịt bố mẹ hậu bị; hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi; đào tạo kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2020 đối với các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi heo, trâu, bò, gia cầm, trừ các hộ chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp, người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc.

Các chính sách hỗ trợ cụ thể như sau:

- Hỗ trợ phối giống nhân tạo đối với heo, trâu, bò: Phải đáp ứng điều kiện là chăn nuôi dưới hoặc 10 con heo nái; dưới 10 con trâu, bò sinh sản, làm đơn đăng ký và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; đồng thời, sử dụng loại tinh theo quy định. Về mức hỗ trợ: Đối với tinh heo: Hỗ trợ 100% kinh phí về liều tinh cho các hộ chăn nuôi để thực hiện phối giống cho heo nái, mức hỗ trợ 01 liều tinh cho một lần phối giống và không quá 05 liều tinh cho một heo nái/năm.Đối với tinh trâu, bò và vật tư phối giống nhân tạo: Hỗ trợ 100% kinh phí về liều tinh (tinh đông lạnh) và vật tư phối giống nhân tạo cho các hộ chăn nuôi để phối giống cho trâu, bò cái sinh sản, mức hỗ trợ khôngquá 02 liều tinh/bò thịt/năm, 04 liều tinh/bò sữa hoặc trâu/năm.

- Hỗ trợ mua heo, trâu, bò đực giống và gà, vịt giống bố mẹ hậu bị: Điều kiện hưởng hỗ trợ là hộ chăn nuôi heo, trâu, bò đực giống để phối giống dịch vụ hoặc nuôi gà, vịt giống gắn với ấp nở cung cấp con giống có nhu cầu, làm đơn đăng ký và cam kết thực hiện nghiêm kỹ thuật chăn nuôi an toàn theo quy định và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Mua loại giống có nguồn gốc từ các cơ sở sản xuất giống vật nuôi, có lý lịch rõ ràng đối với heo, trâu, bò hoặc phẩm cấp giống phù hợp đối với gà, vịt; có tiêu chuẩn chất lượng phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về mức hỗ trợ: Đối với heo, trâu, bò đực giống, hỗ trợ một lần bằng 50% giá trị con giống heo, trâu, bò đực giống cho các hộ chăn nuôi ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn để thực hiện phối giống dịch vụ; cụ thể: Không quá 5.000.000 đồng/01con heo đực giống từ 6 tháng tuổi trở lên và mỗi hộ chăn nuôi được hỗ trợ mua không quá 03 con. Hỗ trợ mỗi hộ mua 01 con trâu hoặc 01 con bò đực giống; mức hỗ trợ không quá 20.000.000 đồng/01 con bò đực giống từ 12 tháng tuổi trở lên và không quá 25.000.000 đồng/01 con trâu đực giống từ 24 tháng tuổi trở lên. Hỗ trợ một lần bằng 50% giá trị gà, vịt giống bố mẹ hậu bị, mức hỗ trợ bình quân đối với gà, vịt giống không quá 50.000 đồng/01 con. Mỗi hộ chăn nuôi được hỗ trợ mua không quá 200 con gà hoặc vịt giống bố mẹ hậu bị từ 08 tuần tuổi trở lên.

- Hỗ trợ về xử lý chất thải chăn nuôi: Phải chăn nuôi với quy mô thường xuyên không ít hơn 05 con heo nái hoặc 10 con heo thịt hoặc 03 con trâu, bò hoặc 200 con gia cầm sinh sản và tương đương; có nhu cầu xây dựng mới công trình khí sinh học (hầm biogas) hoặc làm đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi, làm đơn đăng ký và được UBND cấp xã xác nhận.  Có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc xây mới hầm biogas hoặc làm đệm lót sinh học đáp ứng hướng dẫn kỹ thuật theo quy định. Tuy nhiên, mỗi hộ chỉ được hưởng kinh phí hỗ trợ hoặc xây dựng mới hầm biogas hoặc làm đệm lót sinh học. Về mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần bằng 50% nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng/01 công trình xây dựng mới hầm biogas hoặc đệm lót sinh học.

Ngoài ra, các hộ chăn nuôi còn được hỗ trợ đào tạo, tập huấn về kỹ thuật phối giống hỗ trợ mua bình chứa Nitơ lỏng cho người làm dịch vụ phối giống gia súc theo quy định.

Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2017./.

Kim Thanh


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4703178
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa