TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Sóc Trăng: Kết quả hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư trong 10 tháng đầu năm 2017

Triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, trong năm 2017, Sóc Trăng tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp. Tỉnh thường xuyên tổ chức đối thoại để hỗ trợ doanh nghiệp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các thủ tục theo quy định. Các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, liên kết sản xuất,… cũng được các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện, qua đó giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong khởi nghiệp, ổn định và phát triển sản xuất. Song song đó, các hoạt động hỗ trợ đầu tư và xúc tiến đầu tư cũng được tỉnh quan tâm thực hiện, góp phần cải thiện môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn, thu hút đầu tư nhiều dự án quan trọng

Một trong 06 khóa đào tạo ngắn hạn đã được tổ chức cho doanh nghiệp trong năm 2017

Tính từ đầu năm đến ngày 30/10/2017, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh là 295 doanh nghiệp (tăng 6,12% so cùng kỳ) với tổng vốn điều lệ đăng ký là 3.322 tỷ đồng (giảm 3,85% so cùng kỳ). Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 27 doanh nghiệp (giảm 03 doanh nghiệp so cùng kỳ), trong đó 16 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại. Tổng số doanh nghiệp tự tiến hành thủ tục giải thể là 63 doanh nghiệp (tăng 15 doanh nghiệpso cùng kỳ). Ước thực hiện năm 2017, số doanh nghiệp đăng ký mới là 360 doanh nghiệp (tăng 6,19% so cùng kỳ) với tổng vốn điều lệ đăng ký là 3.400 tỷ đồng (giảm 1,44% so cùng kỳ).

Về đăng ký đầu tư, trong 10 tháng đầu năm 2017, có 24 dự án đăng ký đầu tư (tăng 10 dự án so cùng kỳ) trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư 3.895 tỷ đồng (tăng hơn 7 lần so cùng kỳ), trong đó có một dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD. Nhìn chung, tình hình đăng ký đầu tư năm 2017 có dấu hiệu khởi sắc, nhiều dự án có quy mô đầu tư lớn đã và đang được triển khai thực hiện, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh khi đi vào hoạt động như Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện gió Công Lý tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 1 (vốn đầu tư 1.683 tỷ đồng), Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy điện gió Lạc Hòa giai đoạn 1 Sóc Trăng (vốn đầu tư 1.120 tỷ đồng), Dự án Nhà máy sản xuất hàng may mặc túi xach giày da và nguyên phụ liệu (dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đầu tư 454 tỷ đồng), Dự án Bến tàu Trần Đề - Sóc Trăng (90 tỷ đồng), Dự án Khu nuôi sản xuất tôm giống biển (vốn đầu tư 40 tỷ đồng), các dự án đầu tư xây dựng chợ tại một số huyện,…

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tư nhân phát triển theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành Chương trình số 20-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó triển khai nhiều giải pháp quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp nhằm tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho kinh tế tư nhân phát triển, đặc biệt là tạo điều kiện để các hộ kinh doanh phát triển lên thành các loại hình doanh nghiệp. Ngày 16/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng đã phối hợp với Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) tổ chức Hội nghị Kết nối giao thương VACOD - Sóc Trăng 2017 với chủ đề "Phát huy thế mạnh doanh nghiệp trong chuỗi liên kết vùng miền" nhằm tạo kết nối giao thương, giao lưu Doanh nhân ba miền Bắc - Trung - Nam, công khai các quy hoạch, thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường đầu tư của Sóc Trăng để mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Tỉnh cũng đang tập trung công tác chuẩn bị để tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư đầu năm 2018. Với những nỗ lực đã, đang và sẽ triển khai thực hiện, Sóc Trăng hy vọng sẽ có những bước phát triển mới trong công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư trong thời gian tới./.

NV


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4703203
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa