TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch kinh tế tập thể năm 2018

Với định hướng phát triển mới các hợp tác xã, tổ hợp tác vùng chuyên canh cây ăn trái, cánh đồng lớn, vùng lúa đặc sản, vùng Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT); vùng chuyên canh thủy sản.

Ngày 12 tháng 10 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND phát triển kinh tế tập thể năm 2018.

Kế hoạch đã đề ra một số mục tiêu cụ thể như:

Một là, phát triển mới 05 hợp tác xã, nâng tổng số 135 hợp tác xã, củng cố hoạt động các hợp tác xã hiện có theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012.

Hai là, tập trung chỉ đạo 15 hợp tác xã điểm thực hiện Đề án "Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020". Giải thể các hợp tác xã đã ngưng hoạt động và một số hợp tác xã hoạt động mang tính hình thức.

Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch này đã đề ra các nhóm giải pháp phát triển kinh tế tập thể trọng tâm như:

Thứ nhất là, tuyên truyền, tập huấn Luật Hợp tác xã và nâng cao năng lực nguồn nhân lực cho hợp tác xã; trong đó, tập trung vào các giải pháp như: Tổ chức tuyên truyền triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định, Thông tư, các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ, ngành Trung ương và các kế hoạch chương trình đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác của địa phương; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý hợp tác xã.

Thứ hai là, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể; trong đó, tập trung vào các giải pháp như: Tăng cường củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các cấp; hỗ trợ các hợp tác xã sau khi đăng ký chuyển đổi phát triển về quy mô và hình thức tổ chức hợp tác sản xuất, dịch vụ, kinh doanh hiệu quả; xây dựng và triển khai các mô hình kinh tế hợp tác trong sản xuất nông nghiệp, từng bước nghiên cứu, đề xuất hướng đổi mới về nội dung và hình thức hợp tác trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp.

Thứ ba là, thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể; trong đó, tập trung vào các giải pháp như: Chính sách tài chính, tín dụng; chính sách hỗ trợ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; chính sách xúc tiến thương mại; thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, thực hiện cơ giới hóa vào sản xuất;…/.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4703202
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa