TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH >TRUNG ƯƠNG

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, ngày 30 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025".

Theo đó, đối tượng áp dụng Quyết định này là phụ nữ, trong đó quan tâm hỗ trợ với phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp, các tổ hợp tác/hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ. Ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 như sau:

Một là, có 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

Hai là, có 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.

Ba là, hỗ trợ 20.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

Bốn là, phối hợp, hỗ trợ thành lập 1.200 tổ hợp tác/hợp tác xã do phụ nữ quản lý.

Và năm là, có 100.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, Đề án đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Thứ nhất là, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò, vị trí của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế.

i) Xây dựng và duy trì chuyên mục về phụ nữ khởi nghiệp trên trang thông tin điện tử của Hội, trên Báo Phụ nữ Việt Nam.

ii) Xây dựng các mô hình thí điểm tuyên truyền tại cộng đồng ở 10 tỉnh đại diện cho vùng miền, tổng kết rút kinh nghiệm để triển khai trên diện rộng.

Thứ hai là, hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo phát triển kinh doanh và khởi nghiệp.

i) Tổ chức Ngày Phụ nữ Khởi nghiệp tại các cấp Hội Phụ nữ.

ii) Lựa chọn các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh khả thi để hỗ trợ thực hiện, nhân rộng.

iii) Nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nữ mới thành lập.

iv) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội thông qua thiết lập cơ sở hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của các cấp Hội.

Thứ ba là, nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách luật pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

Và thứ tư là, tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực thực hiện Đề án.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hoàng Thọ


Các tin liên quan Ngày đăng
Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần “Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp” 16/06/2017
Một số chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu 16/06/2017
Một số điểm mới hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế 16/06/2017
Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 16/06/2017
Luật hỗ trợ DNNVV tặng "quà" gì cho doanh nghiệp? 12/06/2017
Sáu giải pháp trọng tâm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 19/05/2017
Quy định mới về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển 20/04/2017
Quy định mới về tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 04/04/2017
Bộ Công Thương chỉ đạo việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu 22/03/2017
Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu 22/03/2017
Trang 1/6

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4703206
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa